İşitme Cihazı Her İki Kulakta Kullanılmalıdır

İşitme cihazı, aksi tıbbi bir durum yoksa her iki kulakta da kullanılmalıdır. Tek taraflı cihaz kullanımı sessiz ortamlarda sorun yaratmasa da gürültüde ayırt etme becerisini kısıtlar ve kullanıcı sesin geldiği yönü doğru tahmin edemez